FILMY

Znajdziecie tu już wkrótce wszelkiego rodzaju filmiki zwi±zane z produkcj±: materiały z castingów, prób aktorskich, treningów kaskaderskich, planu filmowego, nagrywania muzyki w studiu nagrań, pracy nad efektami specjalnymi, a także tzw. ANIMATIKI, czyli "ruchome storyboardy". Na dobry pocz±tek: link do strony o zwiastunie przedprodukcyjnym.