tworzenie
"Stars in Black"

Pierwsze próby kompozycji ujęć
"z trawnika”.